Nieuws

Gemeenteraad stelt budget beschikbaar voor Projectplan Arkendonk

budget_voorArkendonkOp 25 januari jl. heeft de gemeenteraad een budget van €45.000,= beschikbaar gesteld voor het projectplan Arkendonk. Met dit budget zal de verdere uitwerking en begeleiding van het plan worden bekostigd. Het is de bedoeling dat er in het eerste kwartaal van 2024 wordt begonnen met de eerste werkzaamheden in het gebied met een doorloop tot het tweede kwartaal in 2025. Met de inrichting van het openbaar gebied zal het gehele plan naar verwachting begin 2026 afgerond kunnen worden.

Projectplan

Arkendonk krijgt een nieuwe uitstraling. Dat werd duidelijk toen de gemeenteraad in juni 2020 de visie op Arkendonk vaststelde. De afgelopen periode is deze visie uitgewerkt tot een projectplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 december vorig jaar ingestemd met het projectplan. “We hebben de kans om van Arkendonk weer een mooi gebied te maken om te wonen, te winkelen en elkaar te ontmoeten. Het is een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Dommelbergen. We laten marktpartijen de gebouwen en het openbaar gebied ontwikkelen. Omdat de gemeente eigenaar is van de meeste gronden, kunnen we duidelijke richtlijnen meegeven voor de gebouwen en het openbaar gebied”, aldus een trotste wethouder Kastelijns. 

Kaders

In het projectplan zijn de kaders bepaald voor het plangebied. Zo wordt de helft van de te bouwen woningen goedkope koopwoningen. Ook is er ruimte voor functies als praktijkruimten/kantoren, horeca en winkels. Verder is er in de plannen veel aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Er komt bijvoorbeeld meer groen in de vorm van een nieuw aan te leggen plein en het bestaande gebied zal zoveel mogelijk voorzien worden van beplanting. Eerder was al duidelijk dat het bestaande activiteitencentrum een nieuwe plek krijgt binnen Arkendonk. Het voormalige zwembad en de bibliotheek worden gesloopt. De sporthal blijft (voorlopig) staan.

Informatie 

U kunt het projectplan bekijken op deze site onder het kopje ‘achtergrondinformatie’. Als u nog vragen heeft, kunt u projectmanager Gert-Jan Bartels telefonisch bereiken via 14 0162 of door een e-mail te sturen naar g.bartels@oosterhout.nl
 

|

Aanmelden nieuwsbrief

arkendonk
2070