Nieuws

College stemt in met Projectplan Arkendonk

vastgesteldplanArkendonk krijgt een nieuwe uitstraling. Dat was duidelijk toen de gemeenteraad in juni 2020 de visie op Arkendonk vaststelde. De afgelopen periode is deze visie uitgewerkt tot een projectplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 december ingestemd met het plan. In dit plan zijn de kaders bepaald voor het plangebied. Zo komen er koopwoningen en is er ruimte voor praktijkruimtes, winkels en horeca. Duurzaamheid en klimaatadaptatie hebben ook een belangrijke rol in het plan. Eerder was al duidelijk dat het bestaande activiteitencentrum een nieuwe plek krijgt binnen Arkendonk. De sporthal blijft (voorlopig) staan. 

Projectplan

“We hebben de kans om van Arkendonk weer een mooi gebied te maken om te wonen, te winkelen en elkaar te ontmoeten. Het is een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Dommelbergen. We laten marktpartijen de gebouwen en het openbaar gebied ontwikkelen. Omdat de gemeente eigenaar is van de meeste gronden, kunnen we duidelijke richtlijnen meegeven voor de gebouwen en het openbaar gebied”, aldus een trotste wethouder Kastelijns. De helft van de woningen zijn goedkope koopwoningen. Ook is er ruimte voor functies als praktijkruimten/kantoren, horeca en winkels. Verder is er in de plannen veel aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Er komt bijvoorbeeld meer groen in de vorm van een nieuw aan te leggen plein en het bestaande gebied zal zoveel mogelijk voorzien worden van beplanting.

Totstandkoming 

Vooruitlopend op de omgevingswet is er in dit project gestart met een vorm van een omgevingsdialoog. Hiervoor is de projectwebsite www.arkendonkmeervoorelkaar.nl ingezet. Het projectplan is tot stand gekomen in samenspraak met veel betrokkenen, waaronder bewoners, winkeliers, de zorgondernemers, de vertegenwoordigers van het activiteitencentrum, de horecavertegenwoordiging en de eigenaar van de voormalige kerk.  De inbreng uit deze bijeenkomsten en gesprekken is – waar mogelijk – verwerkt in het projectplan Arkendonk. Ook in de rest van het project blijft de gemeente met de omgeving in gesprek. 

Planning

De bedoeling is dat in het eerste kwartaal van 2024 wordt begonnen met de werkzaamheden in het gebied, met een doorloop tot het tweede kwartaal van 2025. Naar verwachting zal met de inrichting van het openbaar gebied het plan begin 2026 afgerond kunnen worden. 

|

Aanmelden nieuwsbrief

arkendonk
2070