Nieuws

Even bijpraten

Illustratie gesprekken met verschillende belanghebbende in Arkendonk

In de afgelopen maanden zijn we volop bezig geweest met het verder voorbereiden van het plan. We hebben met verschillende mensen gesproken zoals de bewoners van het appartementengebouw, de zorgondernemers in Arkendonk en er zijn gesprekken geweest met de vrijwilligers van het activiteitencentrum. 

Ook hebben we contact gezocht met mensen die op deze site hun zorgen over het project hebben aangegeven en we kijken hoe we die zorgen zo goed mogelijk kunnen wegnemen door het plan aan te passen.

We werken nu toe naar een volgende stap: een document waarin we aangeven hoe we het plan willen gaan uitvoeren. Het streven is om dit document begin 2022 in de raad te behandelen.

Deze site blijft in werking maar verandert wel wat van aard. We zullen in de komende tijd iedere 3 maanden een kort bericht plaatsen over de stand van zaken. De ‘praat-mee’ vensters kunnen op aanvraag ingezet worden, bijvoorbeeld voor het verder brengen van de invulling van het activiteitencentrum of, in een later stadium, als we over de invulling van de openbare ruimte gaan praten.

 

|

Aanmelden nieuwsbrief

arkendonk
2070