Nieuws

Nieuwsbrief maand juni centrumgebied Arkendonk

Nieuwsbrief maand juni centrumgebied Arkendonk

Na een goed bezochte webinar eind april willen we u weer op de hoogte brengen over de stand van zaken rond de plannen voor het centrumgebied Arkendonk.

Terugblik

De vragen die door inwoners zijn gesteld tijdens de webinar van 21 april en de antwoorden op de vragen, staan op de website. U kunt ze vinden bij de verschillende onderwerpen van de ‘praat mee’ pagina. Als u de webinar graag terug wilt zien, verwijzen wij u door naar de gemeentelijke website over het centrumgebied Arkendonk. Klik hier voor de link.

Na de webinar hebben we met verschillende ondernemers en inwoners gesproken over de kansen voor de toekomstige invulling van ‘het blok’ en ‘de strip’. Deze verslagen zijn ook terug te vinden onder de onderwerpen van de ‘praat mee’ pagina. Ook de verslagen van komende gesprekken zult u daar binnenkort terug vinden.

  • Bewoners van het appartementengebouw
  • Activiteiten en horeca in “de Strip”
  • Functies in ”het Blok”
  • Rodneys Gym

Wat gaan we als gemeente in de komende maand doen?

Op 23 juni organiseren we een gesprek met de bewoners van Zwanendonk nr. 14-30 (even nummers). Dit wordt een bijeenkomst in het activiteitencentrum. Aan de hand van de digitale maquette bespreken we de voorstellen en kijken we welke aanpassingen nodig zijn in het plan.

Ook op 23 juni organiseren we een vervolggesprek met de bewoners van het appartementengebouw. In het eerste gesprek ging het over de hoofdlijnen en hebben we een en ander verduidelijkt. Nu gaan we over de details praten. Ook weer aan de hand van de digitale maquette.

Daarnaast gaan we gesprekken organiseren over de invulling van het activiteitencentrum en de gewenste woningen, deze gesprekken zullen we met verschillende maatschappelijke partners voeren.

We zijn ook bezig met een technische voorbereiding.

  • We onderzoeken of het mogelijk is de zwembadkuip in het gebouw de ‘strip’ te integreren.
  • We maken een stedenbouwkundige verkenning naar de mogelijkheden van herontwikkeling van het bestaande ‘zorgcluster’. Over die verkenning zullen we een gesprek met eigenaren en gebruikers organiseren.
  • We zullen een oproep in weekblad Oosterhout plaatsen gericht aan horecaondernemers om zich te melden als zij interesse hebben in een van de twee horecaplekken in de ‘plint’

Wat kunt u in de komende maand doen?

Bent u winkelier? Dan kunt u, samen met uw collega’s, bedenken wat een goede invulling voor de nieuwe winkelruimte zou zijn.

Bent u bewoner van de omgeving van Arkendonk? Dan kunt u bijvoorbeeld een groep ‘formeren’ die actief gaat meepraten over de toekomst van (een van de) drie pleintjes.

Bent u zorgondernemer? Dan kunt u, al dan niet samen, nadenken over de toekomst van het bestaande zorgcluster en de mogelijkheden die u ziet in het nieuwe gebouw.

Bent u bewoner van Dommelbergen? Dan heeft u wellicht ideeën voor het activiteitencentrum.

Bent u horecaondernemer? Dan heeft u wellicht een idee voor een van de twee geplande horecazaken in het gebouw de strip!

 

Organiseer u en neem contact met ons op via de "praat mee" pagina's!

|

Aanmelden nieuwsbrief

arkendonk
2070